آدرس کارخانه سیرنگ:
مشهد – کیلومتر 25 جاده قوچان- شهرک صنعتی فردوسی – قطعه سوم

شماره تماس: 6 -32461101-051
کد پستی: 9355157151

آدرس کارخانه رویال:
خرسان رضوی - چناران - شهرک صنعتی چناران – فاز دو - نبش تقاطع اول -  بلوار تلاش - قطعات 1284-1292

شماره تماس: 6 -32461101-051
کد پستی: 9361143606

ایمیل: Info@Siranggroup.com