کیک روغني ماربل OC-005

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کیک روغني ماربل

OC-۰۰۵

۱۱۰ گرم

۲۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)