کیک روغني عصرانه OC-006

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کیک روغني عصرانه

OC-۰۰۶

۸۰ گرم

۳۶ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)