کیک براونی دوقلو OC-015

OC-016

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کیک براونی دوقلو

OC-۰۱۵

۷۰ گرم

۲۴ عدد

کیک براونی تک قلو

OC-۰۱۶

۴۰ گرم

۴۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)