کیک قلبی OC-017

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کیک قلبی

OC-۰۱۷

۵۵ گرم

۲۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)