ویفر مانژ موزی WF-027

WF-028

WF-029

WF-030

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

ویفر مانژ موزی

WF-۰۲۷

۱۴۰ گرم

۲۴ عدد

ویفر مانژ پرتقالی

WF-۰۲۸

۱۴۰ گرم

۲۴ عدد

ویفر مانژ توت فرنگی

WF-۰۲۹

۱۴۰ گرم

۲۴ عدد

ویفر مانژ نارگیلی

WF-۰۳۰

۱۴۰ گرم

۲۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)