کاپ کیک با مغزی کرمفیل موز OC-011

OC-012

OC-013

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کاپ کیک با مغزی کرمفیل موز

OC-۰۱۱

۷۰ گرم

۳۶ عدد

کاپ کیک با مغزی کرمفیل کدوحلوایی

OC-۰۱۲

۷۰ گرم

۳۶ عدد

کاپ کیک با مغزی کرمفیل پرتقال

OC-۰۱۳

۷۰ گرم

۳۶ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)