رول ویفر صادراتی RW-002

RW-002

RW-002

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

رول ویفر صادراتی

RW-۰۰۲

۵۰ گرم

۴*۲۴ عدد

رول ویفر صادراتی

RW-۰۰۲

۵۰ گرم

۲۴*۴ عدد

رول ویفر صادراتی

RW-۰۰۲

۵۰ گرم

۲۴*۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)