ويفر كرمدار موزی WF-010

WF-011

WF-012

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

ويفر كرمدار موزی

WF-۰۱۰

۴۰ گرم

۶۰ عدد

ویفر کرمدار پرتقالی

WF-۰۱۱

۴۰ گرم

۶۰ عدد

ویفر کرمدار توت‌فرنگی

WF-۰۱۲

۴۰ گرم

۶۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)