كيك لايه‌ای موزی LC-001

LC-002

LC-004

LC-003

LC-005

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

كيك لايه‌ای موزی

LC-۰۰۱

۴۵ گرم

۳۶ عدد

کیک لایه‌ای پرتقالی

LC-۰۰۲

۴۵ گرم

۳۶ عدد

کیک لایه ای آلبالویی

LC-۰۰۴

۴۵ گرم

۳۶ عدد

کیک لایه‌ای توت‌فرنگی

LC-۰۰۳

۴۵ گرم

۳۶ عدد

کیک لایه‌ای کاکائویی

LC-۰۰۵

۴۵ گرم

۳۶ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)