ویفر پذیرایی کاکائویی WF-026

WF-025

WF-024

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

ویفر پذیرایی کاکائویی

WF-۰۲۶

۱۲۵ گرم

۳۰ عدد

ویفر پذیرایی پرتقالی

WF-۰۲۵

۱۲۵ گرم

۳۰ عدد

ویفر پذیرایی موزی

WF-۰۲۴

۱۲۵ گرم

۳۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)