ویفر مانژ موزی WF-017

WF-018

WF-019

WF-020

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

ویفر مانژ موزی

WF-۰۱۷

۶۰ گرم

۴۰ عدد

ویفر مانژ پرتقالی

WF-۰۱۸

۶۰ گرم

۴۰ عدد

ویفر مانژ توت فرنگی

WF-۰۱۹

۶۰ گرم

۴۰ عدد

ویفر مانژ کاکائویی

WF-۰۲۰

۶۰ گرم

۴۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)