ویفر استندی کاکائویی WF-009

WF-008

WF-007

WF-006

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

ویفر استندی کاکائویی

WF-۰۰۹

۲۵ گرم

۲۴*۶ عدد

ویفر استندی توت فرنگی

WF-۰۰۸

۲۵ گرم

۲۴*۶ عدد

ویفر استندی پرتقالی

WF-۰۰۷

۲۵ گرم

۲۴*۶ عدد

ویفر استندی موزی

WF-۰۰۶

۲۵ گرم

۲۴*۶ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)