تاپ ویفر پرتقالی WF-005

WF-004

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

تاپ ویفر پرتقالی

WF-۰۰۵

۴۵ گرم

۴۰ عدد

تاپ ویفر موزی

WF-۰۰۴

۴۵ گرم

۴۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)