کیک روغنی با مغزی شکلات OC-022

OC-022

OC-022

OC-022

OC-023

OC-023

OC-023

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کیک روغنی با مغزی شکلات

OC-۰۲۲

۴۵ گرم

۲۴*۴ عدد

کیک روغنی با مغزی شکلات

OC-۰۲۲

۴۵ گرم

۲۴*۴ عدد

کیک روغنی با مغزی شکلات

OC-۰۲۲

۴۵ گرم

۲۴*۴ عدد

کیک روغنی با مغزی شکلات

OC-۰۲۲

۴۵ گرم

۲۴*۴ عدد

کیک روغنی با مغزی شیری

OC-۰۲۳

۴۵ گرم

۲۴*۴ عدد

کیک روغنی با مغزی شیری

OC-۰۲۳

۴۵ گرم

۲۴*۴ عدد

کیک روغنی با مغزی شیری

OC-۰۲۳

۴۵ گرم

۲۴*۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)