حلوا ساده HL-007

HL-006

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

حلوا ساده

HL-۰۰۷

۴۰۰ گرم

۱۲ عدد

حلوا ساده

HL-۰۰۶

۲۵۰ گرم

۲۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)