ویفر پذیرایی موزی WF-035

WF-036

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

ویفر پذیرایی موزی

WF-۰۳۵

۷۷۰ گرم

۳ عدد

ویفر پذیرایی پرتقالی

WF-۰۳۶

۷۷۰ گرم

۳ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)