ویفر لقمه موزی WF-031

WF-032

WF-033

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

ویفر لقمه موزی

WF-۰۳۱

۸۰ گرم

۲۴ عدد

ویفر لقمه کاراملی

WF-۰۳۲

۸۰ گرم

۲۴ عدد

ویفر لقمه کاکائویی

WF-۰۳۳

۸۰ گرم

۲۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)