ویفر سوپر مانژ کاکائویی WF-023

WF-022

WF-021

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

ویفر سوپر مانژ کاکائویی

WF-۰۲۳

۹۰ گرم

۴۰ عدد

ویفر سوپر مانژ پرتقالی

WF-۰۲۲

۹۰ گرم

۴۰ عدد

ویفر سوپر مانژ موزی

WF-۰۲۱

۹۰ گرم

۴۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)