کروسان با مغزی کرم کاکائو Lp-002

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کروسان با مغزی کرم کاکائو

Lp-۰۰۲

۶۰ گرم

۳۶ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)