تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی TF-002

TF-002

TF-002

TF-002

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۲

۴۰۰ گرم

۲۴ عدد

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۲

۴۰۰ گرم

۲۴ عدد

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۲

۴۰۰ گرم

۲۴ عدد

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۲

۴۰۰ گرم

۲۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)