تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی TF-003

TF-003

TF-003

TF-003

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۳

۹۰۰ گرم

۱۲ عدد

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۳

۹۰۰ گرم

۱۲ عدد

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۳

۹۰۰ گرم

۱۲ عدد

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۳

۹۰۰ گرم

۱۲ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)