تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی TF-004

TF-005

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی کره‌ای / نارگیلی

TF-۰۰۴

۳۰۰۰ گرم

۴ عدد

تافی با مغزی فرآورده‌های کاکائویی نارگیلی

TF-۰۰۵

۳۰۰۰ گرم

۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)