حلوا ارده شکری با تزئین پسته HL-007

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

حلوا ارده شکری با تزئین پسته

HL-۰۰۷

۴۰۰ گرم

۱۲ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)