مینی ویفر کاکائویی WF-003

WF-002

WF-001

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

مینی ویفر کاکائویی

WF-۰۰۳

۲۰ گرم

۶۰ عدد

مینی ویفر پرتقالی

WF-۰۰۲

۲۰ گرم

۶۰ عدد

مینی ویفر موزی

WF-۰۰۱

۲۰ گرم

۶۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)