رول کیک توت فرنگی ظرفی RC-008

RC-009

RC-007

RC-010

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

رول کیک توت فرنگی ظرفی

RC-۰۰۸

۶۰ گرم

۱۸ عدد

رول کیک موزی ظرفی

RC-۰۰۹

۶۰ گرم

۱۸ عدد

رول کیک آلبالویی ظرفی

RC-۰۰۷

۶۰ گرم

۱۸ عدد

رول كيك پرتقالی ظرفی

RC-۰۱۰

۶۰ گرم

۱۸ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)