کیک سه لایه با تزئین شکلات LC-020

LC-019

LC-021

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کیک سه لایه با تزئین شکلات

LC-۰۲۰

۴۰ گرم

۴۰ عدد

کیک سه لایه با تزئین شکلات

LC-۰۱۹

۶۰ گرم

۲۴*۴ عدد

کیک سه لایه با تزئین شکلات

LC-۰۲۱

۴۰ گرم

۴۰ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)