کیک روغني صبحانه OC-004

طعم نام محصول کد وزن کالا تعداد در
کارتن/بسته

کیک روغني صبحانه

OC-۰۰۴

۱۱۰ گرم

۲۴ عدد

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)