حضور سیرنگ در افتتاحیه چهارمین جشنواره ملی سلامت غذا

حضور سیرنگ در افتتاحیه چهارمین جشنواره ملی سلامت غذا
گروه کارخانجات سیرنگ با دعوت انجمن صنایع غذایی ایران، در نشست هم‌افزایی با حضور تولیدکنندگان، کارآفرینان صنعت غذایی کشور و انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران در راستای اهداف «جشنواره ملی سلامت غذا» حضور یافت.

تهیه و تصویب بیانیه جشنواره سلامت غذا با طرح موضوع رتبه‌بندی محصولات غذایی که همواره مطالبه کارخانجات صنایع غذایی بوده، از نتایج این نشست با حضور مدیران ارشد و صاحبان برندهای اول صنایع غذایی کشور بود.چهارمین جشنواره ملی سلامت غذا در پاییز ۱۴۰۲ توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با همکاری کارخانجات صنایع غذایی کشور و سایر ارگان‌ها و رسانه‌های کشور در راستای بهبود سیستم سلامت غذا و تشکیل زنجیره سلامت غذایی برگزار می‌شود.

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)