اسامی برندگان مسابقات پرش با اسب«جام سیرنگ» در اولین روز

اسامی برندگان مسابقات پرش با اسب«جام سیرنگ» در اولین روز

رده اسب مبتدي:

فربد فيلابي با اسب ليدي نابل

محمدرضا وجداني با اسب ري را

اميرعلي كاووسي با اسب رونا

مونا تهراني با اسب فانتوم موفق به طی مسیر مسابقه بدون خطا شدند.

رده سوار مبتدي :

سپهر نساج كريمي با اسب لورنزو

اميد كامل نيا با اسب ناپولي

محمد حسيني با اسب گارد

محمد امتحاني با اسب دياموند

موفق به طی مسیر مسابقه بدون خطا شدند.

رده اسب جوان :

مقام اول: رضا بخشي با اسب لرد هرمس

مقام دوم: مقداد عسكري با اسب ليسابون اس

مقام سوم: امير حسين گل محمد با اسب باراباس

مقام چهارم: محمد اقابابايي با اسب آدميرال

رده O1 مالكين :

مقام اول: مجيد تجرگي با اسب كاستيليو

مقام دوم: عليرضا اسكندرنيا با اسب كندي

مقام سوم: مهدي قرائي با اسب كوردونا

مقام چهارم: امير داوودي با اسب ويكتوريا

مقام پنجم: پوريا مختاري با اسب جي كوئيك سم

رده D بزرگسالان :

مقام اول: مقداد عسكري با اسب زارا

مقام دوم: حامد مرتضايي با اسب گرافتون

مقام سوم: فربد فيلابي با اسب كنون

مقام چهارم: محمد آقابابايي با اسب آكوردينا

مقام پنجم: رضا بخشي با اسب كوردينا

رده B1 بزرگسالان :

مقام اول: رضا بخشي با اسب جورونيا وي

مقام دوم: فربد فيلابي با اسب بابسكه

مقام سوم: جواد امامي با اسب اينتروينيا

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)