اسامی برندگان مسابقات پرش با اسب«جام سیرنگ» در دومین روز

اسامی برندگان مسابقات پرش با اسب«جام سیرنگ» در دومین روز

رده C نونهالان:

مقام اول: آنديا كاظميان با اسب اليزه

مقام دوم: سارينا صنعتي با اسب النا

مقام سوم: محمدطاها پايدار با اسب نيكولاس

مقام چهارم: هستي كنگي با اسب فولاد

مقام پنجم: آرتين حيدري با اسب زارا

رده C نوجوانان:

مقام اول: امير محمد قاسميان با اسب كوئي لتا

مقام دوم: آميتيدا عباسي با اسب كيبانا بي

مقام سوم: برديا كاظميان با اسب اليزه

مقام چهارم: سيد علي مفتاح با اسب لنسلوت

مقام پنجم: محمد امين روحاني با اسب كوكوس زد

ده اسب خالص ايراني:

مقام اول: محمد رضا خاكسار با اسب ايننا

مقام دوم: ستاره تهراني با اسب بانو تيام

مقام سوم: هستي كنگي با اسب فولاد

مقام چهارم: محمد آقابابايي با اسب گزباشي

مقام پنجم: امير علي كاووسي با اسب سورنا

رده زايچه ايران:

مقام اول: رضا بخشي با اسب ژاوي

مقام دوم: مهدي بهشتي با اسب تايگر

مقام سوم: عرفان غفاري با اسب دلاني

مقام چهارم: محمد آقابابايي با اسب آفردو

مقام پنجم: اعظم حبيبي با اسب مهرآزاد

مقام ششم: افسانه مهاجرزاده با اسب واليانت زد

مقام هفتم: امين روحاني با اسب دون ديگو

مقام هشتم: محمدرضا وجداني با اسب بولگانو

مقام نهم: اميرعطا آيت اللهي با اسب كوئين

رده C1 بزرگسالان:

مقام اول: حبيب نيكويي با اسب راشل

مقام دوم: محمد آقابابايي با اسب شاهكار

مقام سوم: جواد امامي با اسب دي هلندين

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)