اسامی برندگان مسابقات پرش با اسب«جام سیرنگ» در سومین روز

اسامی برندگان مسابقات پرش با اسب«جام سیرنگ» در سومین روز

رده B نونهالان :

مقام اول: آميتيدا عباسي با اسب كيبانابي

مقام دوم: آترين حيدري با اسب زارا

مقام سوم: سارينا صنعتي با اسب النا

رده B نوجوانان:

مقام اول: محمد امين روحاني با اسب بابسكه

مقام دوم: سيدعلي مفتاح با اسب لنسلوت

مقام سوم: امير محمد قاسميان با اسب كوئيلتا

رده O2 مالكين:

مقام اول: مهدي بهشتي با اسب تايگر

مقام دوم: مهران محرابي با اسب گرافتون

مقام سوم: عليرضا اسكندرنيا با اسب كندي

مقام چهارم: امير داوودي با اسب كوكوس زد

مقام پنجم: حسين معدنيان با اسب اينتر وينيا

رده زايچه ايران:

مقام اول: فربد فيلابي با اسب اكي دكي

مقام دوم: حامد مرتضايي با اسب گرانتا

مقام سوم: امير محمد قاسميان با اسب كوئيلتا

مقام چهارم: رضا بخشي با اسب ژاوي

مقام پنجم: رامتين صابري فر با اسب جيتانيا

مقام ششم: سپهر اكبري با اسب كارن

رده D بزرگسالان:

مقام اول: فربد فيلابي با اسب كنون

مقام دوم: محمدآقابابايي با اسب آكوردينا

مقام سوم: امير ماهر با اسب كاپريول

مقام چهارم: نعمت جوان با اسب هميلتون

مقام پنجم: مقداد عسكري با اسب زارا

رده B1 بزرگسالان:

مقام اول: حامد مرتضايي با اسب كاباناچي

مقام دوم: مقداد عسكري با اسب كيبانا بي

مقام سوم: رضا بخشي با اسب جورونيا

ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)
ازمن بپرس... مشاوره خرید(واحد صادرات)